Πέμπτη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αβρανάς   Β2Γ2Γ5Γ3
Αθανασιάδου Α  Γ ΑΝΘ 2Γ ΑΝΘ 2 Γ2 
Αθανασιάδου ΧΒ2Α5 Α3Α1  
Αντωνιάδου  Β5Γ ΥΓ Β2Β1
ΑραβοπούλουΑ ΓΕΡΜ2Α ΓΕΡΜ1Α ΓΕΡΜ4    
Βουτσελάς   Α1Α3Α4Α1
ΓεωργανάκηςΒ3Γ ΜΑΘ/ΙΣΤ 2Α2    
Γιαννακόπουλος      Γ1
ΓκόνηΑ4Β5 Α5Γ4  
ΖεγκλίναςΑ3 Γ ΘΕΤΓ ΘΕΤ   
ΖήγουΓ ΥΓΓ ΑΝΘ1 Γ ΑΝΘ1Γ3  
ΚαβούκαΓ ΟΙΚ2Α3Γ ΟΙΚ2Γ ΟΙΚ1   
Καμπούρη       
Καραγκούνη  Β4Β4Α4Γ4 
Καράτζια    Β5Β5Α2
ΚασνάκηςΓ ΑΝΘ1    Α5Β2
Κρανιώτη AνΓ ΘΕΤΓ ΥΓΓ ΥΓ    
Κρανιώτης    Β4Α3Β5
ΚυκκίδουΒ5 Β3 Β2Α2Β4
Κυρατσού       
ΛόκαναΓ ΟΙΚ1 Γ ΟΙΚ1Γ ΟΙΚ2   
ΜάστοραςΒ4Γ ΜΑΘ/ΙΣΤ 1Β1Β5   
Ματιάκη    Γ5Γ1Α4
Μαυριδόπουλος   Β3Α5Β4 
Μητσιοπούλου  Γ ΑΝΘ1 Β1Β3Β3
Μπίζιος       
Μπουσμπουκέα Β3Α3Β1 Α1 
ΠανούσηςΓ ΑΝΘ 2Α4     
ΠιπεράςΑ5Β4 Α2Β3  
ΠλήιναΑ1Β1  Γ1Γ3 
ΠλόσκαΒ1Β2Β2    
Ρίζος       
Σπυρίδου Γ ΑΝΘ 2Α4Α4   
Ταντανάσης Α2Α1 Α2Β1Α3
Τζιούτζιου      Α5
Τρίκου       
Τσάμος