1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Παρασκευή 17/03/23 τριάντα μαθητές της Γ τάξης(ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και υγείας) επισκέφτηκαν το τμήμα των Χημικών Μηχανικών στην πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα.
Οι μαθητές επισκέφτηκαν το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας όπου σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος παρακολούθησαν εργαστηριακές ασκήσεις χημείας και συμμετείχαν οι ίδιοι , χωρισμένοι σε ομάδες , σε πειράματα χημικής κινητικής και ιοντικής ισορροπίας(Ρυθμιστική ικανότητα διαλυμάτων).
Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό σε άλλα εργαστήρια του τμήματος όπως αυτό της βιολογικής εξέτασης λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
Έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για το συγκεκριμένο τμήμα και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τις μελλοντικές τος σπουδές.
Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές Κρανιώτη Άννα(Χημικός) και Μαυριδόπουλος Κυριάκος(Φυσικός).

                        2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Πέμπτη 6/04/23 είκοσι δύο μαθητές της Α τάξης (Α1, Α2) επισκέφτηκαν το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα.
Οι μαθητές επισκέφτηκαν τα εργαστήρια του τμήματος όπου ξεναγήθηκαν από τους καθηγητές και ενημερώθηκαν.
Παρακολούθησαν και συμμετείχαν και οι ίδιοι σε εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας, όπως αντιδράσεις εξουδετέρωσης, διπλής αντικατάστασης, καταβύθισης ιζημάτων και παρασκευής διαλυμάτων.
Η επίσκεψη κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών και εντυπωσιάστηκαν με τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις προοπτικές του αντίστοιχου τμήματος.
Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές Κυκκίδου Σόνια(Χημικός) και Παυλίτσας Ευθύμιος(Φυσικός)
ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ