Στο 4ο ΓΕΛ Κοζάνης την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των Γονέων / Κηδεμόνων των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου από τον ψυχολόγο κ. Δάλα Εμμανουήλ με θέμα «Σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας», στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση και διεύρυνση επικοινωνίας Σχολείου – Οικογένειας για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων». Επίσης, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ερωτηματολογίου, το οποίο είχε αποσταλεί στους Γονείς / Κηδεμόνες και αφορούσε ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν καταστάσεις, οι οποίες καταγράφηκαν από την Κοινωνική Λειτουργό του Σχολείου και σχετίζονται με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Μετά το πέρας της ενημέρωσης τέθηκαν ερωτήματα από το κοινό και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.