Κάθε χρόνο, περίπου 13.000 μαθητές Λυκείου από 60 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από το 225 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων. Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας την δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων. Στο τέλος της ημέρας, όπως γίνεται σε κάθε διεθνή συνεργασία, οι συμμετέχοντες μαθητές συνδέονται, μέσω διαδικτύου, και συζητούν τα αποτελέσματά τους και την εμπειρία τους.

Την εμπειρία αυτή έζησαν μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, Αφουξενίδου Θένια, Δημητριάδου Κυριακή, Διαμαντίδου Δήμητρα, Λιάνα Αλεξάνδρα, Μυλωνάς Γιάννης, Παπαδόπουλος Πρόδρομος, Παπαντωνίου Αντώνης, Στογιάννη Μαρία, με συνοδούς καθηγητές τον Γρηγόρη Ζεγκλίνα και τον Κυριάκο Μαυριδόπουλο .
– Είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν θέματα και μεθόδους στη βασική έρευνα για την ύλη και τις δυνάμεις της
– πραγματοποίησαν μετρήσεις σε πραγματικά γεγονότα από τα πειράματα του CERN
– πήραν μέρος σε μια διεθνή συζήτηση (μέσω internet) για τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους.