Στις 2 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη του σχολείου μας στο Iνστιτούτο Goethe στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν τα τμήματα Α1 και Α2.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην καινοτόμο ψηφιακή βιβλιοθήκη του  Ινστιτούτου, ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση στη Γερμανική γλώσσα μέσω διασκεδαστικών και πρωτότυπων δραστηριοτήτων του Glossmobil.